Dokumenty

Podstawowe dokumenty do transakcji kupna sprzedaży nieruchomości:

Do wszystkich transakcji: dowód osobisty, imiona rodziców, Nip, Pesel

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

- Zaświadczenie o posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
- Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości
- Aktualny odpis z KW
- Zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami administracyjno-eksploatacyjnymi
- Zaświadczenie z biura meldunkowego
- świadectwo energetyczne budynku


Lokal mieszkalny pełna własność:

- Aktualny odpis  z KW
- Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości
- Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami administracyjno-eksploatacyjnymi
- Zaświadczenie z biura meldunkowego
- świadectwo energetyki budynkuDom jednorodzinny:

- Aktualny odpis  z KW
- Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości
- Wypis z rejestru gruntów
- Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
- Zaświadczenie z biura meldunkowego
- Pozwolenie na użytkowanie nieruchomości
- Dokumentacja techniczna

Jeżeli dom jest w trakcie budowy:


- Aktualny odpis  z KW
- Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości
- Wypis z rejestru gruntów
- Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
- Pozwolenie na budowę
- Projekt budowlany
- Dziennik budowy
- Decyzja podziałowa
- Mapa zasadnicza

Grunt:

- Aktualny odpis  z KW
- Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości
- Wypis z rejestru gruntów
- Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
- Mapa zasadnicza
- Mapa ewidencyjna

Lokal użytkowy:

- Aktualny odpis  z KW
- Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości
- Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
- Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami

 
design by ToM